Pin Laptop Acer E1-422, E1-430, E1-430P, E1-432, E1-432G, E1-432P,E1-432PG,E1-470,E1-470G,E1-472,E1-472P,E1-510,E1-510P,E1-522,E1-530,E1-570G,E1-572,E1-572G,E1-572PG,ES1-411,P245,V5-561,AL12A72

350.000

Tương thích với các mã pin: AL12A32, AL12A72, 4ICR17/65, KT.00403.012, KT00403012
Tương thích với các dòng laptop Acer Aspire: E1-422, E1-430, E1-430P, E1-432, E1-432G, E1-432P,E1-432PG,E1-470,E1-470G,E1-472,E1-472P,E1-510,E1-510P,E1-522,E1-530,E1-570G,E1-572,E1-572G,E1-572PG,ES1-411,P245,V5-561

Mua sản phẩm này

ZALO