Pin Laptop Dell Latitude 3410, 3510, Vostro 5300, 5401, 5501, Inspiron 5300, 5401, 5408, 5501, 5508, 5400, 7405, 7300, 7500 (2-in-1)

1.100.000

Pin Laptop Dell Latitude 3410, 3510, Vostro 5300, 5401, 5501, Inspiron 5300, 5401, 5408, 5501, 5508, 5400, 7405, 7300, 7500 (2-in-1) là một loại pin laptop dùng cho các dòng máy Dell có dung lượng 40Wh và điện áp 11.25V1. Pin này có thể tương thích với nhiều model laptop khác nhau của Dell như Latitude 3410, 3510, Vostro 5300, 5401, 5501, Inspiron 5300, 5401, 5408, 5501, 5508, 5400, 7405, 7300, 7500 (2-in-1)

Mua sản phẩm này

ZALO